Cùng học 100 tính từ tiếng Anh thông dụng ngay thôi nào ! – Lighter English

Cùng học 100 tính từ tiếng Anh thông dụng ngay thôi nào !

Để có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp cũng như văn viết, bạn cần có một lượng kha khá từ vựng Anh văn thông dụng bao gồm cả danh từ, động từ, tính từ.

Nhiều lúc bạn rất muốn mô tả được đa dạng các đặc điểm của con người, sự vật, sự việc nhưng lại bị bí từ, không biết cách diễn tả như thế nào trong tiếng Anh? Vậy thì trong bài viết này, Lighter English sẽ chia sẻ tới các bạn 100 Tính từ tiếng Anh thông dụng. Nắm trong tay các từ tiếng Anh thông dụng nhất này, các bạn sẽ dễ dàng diễn tả được ý mình hơn trong khi sử dụng tiếng Anh lắm đấy!

Cùng tìm hiểu thôi nào.

1. Các tính từ mô tả đặc điểm, tính cách con người

Cùng học 100 tính từ tiếng Anh thông dụng ngay thôi nào !
Những tính từ mô tả những trạng thái và tính cách con người

Trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày, trong các cuộc hội thoại, trao đổi mà chúng ta vẫn thường thực hiện, chắc chắn chúng tay hay đề cập đến các đặc điểm, tính cách con người đúng không nào. 40 tính từ mà Lighter đưa ra dưới đây sẽ giúp các bạn có thêm những từ vựng thông dụng đấy.

 1. Brave /breɪv/ Can đảm
 2. Careful /ˈkeəfl/ Cẩn thận
 3. Creative /kriˈeɪtɪv/ Sáng tạo
 4. Dependable or Reliable /dɪˈpendəbl/or /rɪˈlaɪəbl/ Đáng tin cậy
 5. Responsible /rɪˈspɒnsəbl/ Có trách nhiệm
 6. Easy-going /rɪˈspɒnsəbl/ Dễ tính
 7. Friendly /ˈfrendli/ Thân thiện
 8. Enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/ Hăng hái, nhiệt tình
 9. Funny /ˈfʌni/ Vui vẻ
 10. Generous /ˈdʒenərəs/ Hào phóng
 11. Hard-working /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/
 12. Extroverted /ˈekstrəvɜːtɪd/ Hướng ngoại
 13. Introverted /ˈɪntrəvɜːtɪd/ Hướng nội
 14. Kind /kaɪnd/ Tốt bụng
 15. Outgoing /ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/ Cởi mở
 16. Polite /pəˈlaɪt/ Lịch sự
 17. Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ Thông minh
 18. Sociable /ˈsəʊʃəbl/ Hòa đồng
 19. Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ Giàu trí tưởng tượng
 20. Observant /əbˈzɜːvənt/ Tinh ý
 21. Optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/ Lạc quan
 22. Sincere /sɪnˈsɪə(r)/ Thành thật
 23. Understanding /ˌʌndəˈstændɪŋ/ Hiểu biết, thấu hiểu
 24. Faithful /ˈfeɪθfl/ Chung thủy
 25. Talkative /ˈtɔːkətɪv/ Nói nhiều
 26. Gentle /ˈdʒentl/ Nhẹ nhàng
 27. Humorous /ˈhjuːmərəs/ Hài hước
 28. Honest /ˈɒnɪst/ Thành thật, thật lòng
 29. Loyal /ˈlɔɪəl/ Trung thành
 30. Patient /ˈpeɪʃnt/ Kiên nhẫn
 31. Talented /ˈtæləntɪd/ Tài năng, có tài
 32. Ambitious /æmˈbɪʃəs/ Có nhiều tham vọng
 33. Cautious /ˈkɔːʃəs/ Thận trọng
 34. Serious /ˈsɪəriəs/ Nghiêm túc
 35. Confident /ˈkɒnfɪdənt/ Tự tin
 36. Lazy /ˈleɪzi/ Lười biếng
 37. Mean /miːn/ Keo kiệt
 38. Shy /ʃaɪ/ Nhút nhát
 39. Pessimistic /ˌpesɪˈmɪstɪk/ Bi quan
 40. Reckless /ˈrekləs/ Liều lĩnh

2. Các tính từ mô tả sự vật, hiện tượng

Các từ tiếng Anh thông dụng tiếp theo là các tính từ mô tả sự vật, hiện tượng mà các bạn hay cần dùng đến khi giao tiếp.

 1. Traditional /trəˈdɪʃənl/ Truyền thống
 2. Unusual /ʌnˈjuːʒuəl/ Bất bình thường
 3. Suitable /ˈsuːtəbl/ Phù hợp
 4. Dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ Nguy hiểm
 5. Educational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ Thuộc giáo dục
 6. Environmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/ Thuộc môi trường
 7. Legal /ˈliːɡl/ Thuộc pháp luật
 8. Global /ˈɡləʊbl/ Toàn cầu
 9. Sufficient /səˈfɪʃnt/ Đủ
 10. Numerous /ˈnjuːmərəs/ Nhiều
 11. Accurate /ˈækjərət/ Chính xác
 12. Relevant /ˈreləvənt/ Có liên quan
 13. Fair /feə(r)/ Công bằng
 14. Similar /ˈsɪmələ(r)/ Tương tự
 15. Useful /ˈjuːsfl/ Hữu ích
 16. Typical /ˈtɪpɪkl/ Điển hình
 17. Rare /reə(r)/ Hiếm
 18. Huge /hjuːdʒ/ Lớn
 19. Nice /naɪs/ Đẹp, tốt
 20. Cheap /tʃiːp/ Rẻ
 21. Expensive /ɪkˈspensɪv/ Đắt
 22. New /njuː/ Mới
 23. Old /əud/
 24. Harmful /ˈhɑːmfl/ Có hại
 25. Difficult /ˈdɪfɪkəlt/ Khó khăn
 26. Various /ˈveəriəs/ Khác, nhiều loại, đa dạng
 27. Basic /ˈbeɪsɪk/ Cơ bản
 28. Popular /ˈpɒpjələ(r)/ Phổ biến
 29. Important /ɪmˈpɔːtnt/ Quan trọng
 30. Different /ˈdɪfrənt/ Khác nhau

3. Các tính từ mô tả trạng thái, cảm xúc, hoàn cảnh của con người

30 từ vựng cuối cùng trong chủ đề 100 tính từ tiếng Anh thông dụng chính là các tính từ mô tả trạng thái, cảm xúc hay hoàn cảnh của con người.

 1. Confident /ˈkɒnfɪdənt/ Tự tin
 2. Conscious /ˈkɒnʃəs/ Có ý thức
 3. Lonely /lɒnli/ Cô đơn
 4. Weak /wiːk/ Yếu
 5. Cheerful /ˈtʃɪəfl/ Hào hứng
 6. Active /ˈæktɪv/ Chủ động
 7. Angry /ˈæŋɡri/ Giận dữ
 8. Glad /ɡlæd/ Vui mừng
 9. Rich /rɪtʃ/ Giàu có
 10. Foolish /ˈfuːlɪʃ/ Ngu ngốc
 11. Busy /ˈbɪzi/ Bận rộn
 12. Clumsy /ˈklʌmzi/ Hậu đậu
 13. Concerned /kənˈsɜːnd/ Lo lắng
 14. Famous /ˈfeɪməs/ Nổi tiếng
 15. Doubtful /ˈdaʊtfl/ Nghi ngờ
 16. Outstanding /aʊtˈstændɪŋ/ Nổi bật, nổi trội
 17. Sleepy /ˈsliːpi/ Buồn ngủ
 18. Dead /ded/ Đã chết
 19. Critical /ˈkrɪtɪkl/ Chỉ trích
 20. Aware /əˈweə(r)/ Nhận thức
 21. Willing /ˈwɪlɪŋ/ Sẵn sàng
 22. Happy /ˈhæpi/ Vui vẻ
 23. Poor /pɔː(r)/ Người nghèo
 24. Emotional /ɪˈməʊʃənl/ Giàu cảm xúc
 25. Hungry /ˈhʌŋɡri/ Đói
 26. Successful /səkˈsesfl/ Thành công
 27. Pregnant /ˈpreɡnənt/ Mang thai
 28. Strong /strɒŋ/ Mạnh mẽ
 29. Healthy /ˈhelθi/ Khỏe mạnh
 30. Scared /skeəd/ Sợ hãi

>>>>>>>>> KHÁM PHÁ BỘ TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHỦ ĐỀ TÍNH CÁCH CỰC KÌ THÚ VỊ

Cùng học 100 tính từ tiếng Anh thông dụng ngay thôi nào !
Cùng học 100 tính từ tiếng Anh thông dụng ngay thôi nào !

 

Trong số 100 tính từ tiếng Anh thông dụng mà Lighter đã chia sẻ, chắc chắn các bạn đã cảm thấy vô cùng quen thuộc với một số từ vựng tiếng Anh thông dụng trên đây phải không nào. Đối với những từ vựng mà các bạn còn chưa biết hay chưa ghi nhớ thì hãy mau “note” lại, thường xuyên ôn tập lại để vận dụng được thật tốt khi sử dụng tiếng Anh các bạn nhé!

Bạn thường chú trọng, quan tâm tới danh từ, động từ hay tính từ nhưng liệu bạn có biết về trạng từ ? Bạn biết gì về nó ? Cách sử dung nó ra sao ? Bài viết về 100 TRẠNG TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG sẽ giải đáp mọi thắc cho bạn từ A => Z về trạng từ

Mỗi ngày, mỗi ngày, các bạn lại nạp thêm một chút từ vựng thì Lighter tin rằng sau một khoảng thời gian thì các bạn sẽ sở hữu những từ vựng tiếng Anh thông dụng để tự tin làm chủ ngôn ngữ này đấy !

 

 

 

 

 

Bình luận facebook