Nắm bắt ngay 9 mẫu câu hay nhất trong thuyết trình tiếng Anh – Lighter English

Nắm bắt ngay 9 mẫu câu hay nhất trong thuyết trình tiếng Anh

Trong công việc và học tập, kỹ năng thuyết trình là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là thuyết trình Tiếng Anh. Khi thuyết trình bạn không chỉ mang đến nội dung hay mà cần phải có những lời dẫn dắt thu hút người nghe để bài thuyết trình của bạn được hoàn hảo. Nếu bạn chưa tự tin khi sử dụng Tiếng Anh trong thuyết trình trước nhiều người. Sau đây  Lighter English xin chia sẻ đến các bạn một số mẫu câu có thể giúp bạn tự tin và có một bài thuyết trình lôi cuốn và thuyết phục.

Cấu trúc bài thuyết trình bằng tiếng Anh 

Introducing yourself: Giới thiệu bản thân

Mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh luôn cần có phần giới thiệu bản thân và các thành viên trong nhóm, đúng không nào?

Học ngay cách mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh với một số bài introduce yourself mẫu: 

 • Good morning/afternoon, ladies and gentlemen. 

(Chào buổi sáng/chiều các quý ông và quý bà).

 • Let me introduce something about myself, I’m …/ My name’s… who come from (Class)/(Group). (Tôi xin giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi là…/Tên tôi là,…, đến từ…).
 • Here are my group with 8 members. We are Thảo, Trang, Ánh,…. 

(Đây là nhóm của tôi gồm có 8 thành viên. Bao gồm Thảo, Trang, Ánh,…).

Introducing The Topic: Giới thiệu chủ đề

Hãy tiếp tục phần mở đầu thật ấn tượng cho phần giới thiệu chủ đề trong bài thuyết trình Tiếng Anh nào: 

 • Today I’m here to present to you about [topic].

(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…).

 • I would like to present to you [topic].

(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)

 • I’m glad to give everyone an impressive presentation today. Our topic is…

(Hôm nay tôi rất vui khi mang đến một chủ đề thuyết trình đầy ấn tượng. Chủ đề của chúng tôi là….)

Introducing The Structure of the Presentation: Cấu Trúc Bài Tiếng Anh thuyết trình

Giới thiệu cấu trúc một bài thuyết trình, bạn có thể tham khảo các mẫu câu thuyết trình bằng tiếng Anh sau:

 • My presentation is divided into x parts. 

(Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần).

 • I’ll start with / Firstly I will talk about… / I’ll begin with/ Let’s get started with…/ At first, I’ll talk about…

(Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với).

 • Then I will look at another part:… 

(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần khác:….)

 • Next,…

(tiếp theo )

 • Moreover/Futhermore/Nevertheless/Besides/In addtion…

(Hơn nữa/Bên cạnh đó/Thêm vào đó)

 • And finally 

(cuối cùng)

Nắm bắt ngay 9 mẫu câu hay nhất trong thuyết trình tiếng Anh
Làm thế nào để có bố cục dài bài thuyết trình gây ấn tượng ?

Beginning The Presentation: Bắt Đầu Bài Thuyết Trình

 • I’ll start with some general information about … 

(Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…)

 • I’d just like to give you some background information about… 

(Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lượt về…)

Ordering: Sắp xếp các phần

 • Firstly…secondly…thirdly…lastly… 

(Đầu tiên…thứ hai … thứ ba…cuối cùng…)

 • First of all…then…next…after that…finally… 

(Đầu tiên hết … sau đó…tiếp theo…sau đó…cuối cùng)

 • To start with…later…to finish up… 

(Bắt đầu với … sau đó…và để kết thúc…)

Finishing One Part: Kết thúc một phần

 • Well, I’ve told you about… 

(Vâng, tôi vừa trình bày với các bạn về phần …)

 • That’s all I have to say about…

(Đó là tất cả những gì tôi phải nói về phần …)

Starting Another Part: Tài liệu thuyết trình tiếng Anh – Bắt Đầu Một Phần Khác

 • Now we’ll move on to the next part… 

(Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…).

 • Let me turn now to… 

(Để thôi chuyển tới phần…).

 • Let’s look now at…

(Chúng ta cùng nhìn vào phần…).

Ending: Cách kết thúc một bài thuyết trình bằng tiếng Anh 

Mẫu câu tiếng Anh hay nhất trong thuyết trình khi kết thúc bài: 

 • In conclusion/I’d like to conclude by… (Kết luận/Tôi muốn kết luận bằng cách,…)
 • Now, to sum up… (Bây giờ, để tổng hợp…)
 • So let me summarise/recap what I’ve said. (Vậy, để tôi tóm tắt lại những gì tôi đã trình bày.)
 • Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points again. 

(Bây giờ, để tóm tắt lại, chúng ta cùng nhìn nhanh lại các ý chính một lần nữa.)

 • That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about… (Điều đó đã kết thúc bài thuyết trình của tôi. Tôi đã nói về…)
 • Well, that’s about it for now. We’ve covered… (Vâng, giờ là phần kết luận. Chúng ta đã nói được…)
 • So, that was our marketing strategy. In brief, we… (Vậy nên, đó là chiến lược tiếp thị của chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi…)

Thanking Your Audience: Cảm Ơn Thính Giả

 • Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
 • Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)
 • May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)

>>>>>>>>>>> TÌM HIỂU THÊM: 500 CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI MẪU BẰNG TIẾNG ANH KHI PHỎNG VẤN

Những bài thuyết trình tiếng Anh mẫu hay nhất

Topic: Family – tiếng Anh thuyết trình chủ đề gia đình

Hello everyone, today I’m happy to introduce my family to everybody.

My family includes my parents, my younger sister and I. Let’s get started with my mother who is like any other mom. She’s very gentle, caring and concerned. She’s artistic so she always seeks to do things that relate to art, she also loves singing, actually, she sings very beautifully. In addition, my Mom is good at cooking. Hence, she’s also extremely innovative in that aspect and all members of my family like the dishes she cooks. 

Next, my father is the person who I admire the most, he is the cornerstone of our family. He’s always in charge of all the disciplines at home. Obviously, he’s so wonderful owing to always taking care of others in our family. Moreover, possessing the love for gardening, he often spends a lot of time on ideal gardening techniques and my Dad has also green fingers. He plants many beautiful trees and flowers in our small garden.

Last but not least, my little one in our family is my little sister who is the most mischievous. Being the youngest of the family but she is blessed with the smile of an angel, she is also good at art and cooking like my Mom. Art and crafts gasp her attention for the longest time throughout the day. In reality, I love my house so much since this is the place with a frequent set of frowns and smiles.

Translate: 

Xin chào mọi người, hôm nay tôi vui mừng giới thiệu gia đình mình với mọi người.

Gia đình tôi bao gồm bố mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Hãy bắt đầu với mẹ tôi giống như bất kỳ người mẹ nào khác. Bà ấy rất dịu dàng, chu đáo và quan tâm. Bà ấy yêu nghệ thuật nên cô ấy luôn thích làm những việc liên quan đến nghệ thuật, bà ấy cũng thích ca hát, thực ra, bà ấy hát rất hay. Ngoài ra, mẹ tôi rất giỏi nấu ăn. Bởi lẽ, bà ấy cũng cực kỳ sáng tạo trong về mặt này, tất cả các thành viên trong gia đình tôi thích những món ăn cô ấy nấu.

Tiếp theo, bố tôi là người tôi ngưỡng mộ nhất, ông là trụ cột của gia đình. Anh ấy luôn phụ trách tất cả các những việc lớn bé ở nhà. Rõ ràng, ông ấy rất tuyệt vời vì luôn quan tâm đến người khác trong gia đình. Hơn nữa, sở hữu tình yêu với việc làm vườn, ông thường dành nhiều thời gian cho các kỹ thuật làm vườn lý tưởng và bố tôi cũng rất mát tay. Ông ấy trồng nhiều cây xanh và hoa trong khu vườn nhỏ của chúng tôi.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đứa em gái bé bỏng trong gia đình chúng tôi là em gái nhỏ tinh nghịch nhất của tôi. Là con út trong gia đình nhưng cô ấy được ban phước với nụ cười của một thiên thần, cô ấy cũng giỏi nghệ thuật và nấu ăn như mẹ tôi. Nghệ thuật và những món đồ thủ công khiến cô thích thú suốt cả ngày. Trong thực tế, tôi yêu ngôi nhà của tôi rất nhiều vì đây là nơi luôn ngập tràn tiếng cười.

Nắm bắt ngay 9 mẫu câu hay nhất trong thuyết trình tiếng Anh
Một bài thuyết trình hay sẽ gây sức hút lướn và ấn tượng mạnh tới người đọc

Topic: Health – tiếp túc với một chủ đề thuyết trình tiếng Anh hay khác liên quan đến sức khoẻ:

People now are living a hectic life and they are caught up in the flow of money and fame. Obviously, sometimes they forget the true value of life that health plays a vital role in life, you know? We can get all if we are healthy. Otherwise, it means losing all if we are weak. 

Good health includes physical health and mental health. Your body is strong, the ability of the muscles to be strong as well, of course … thus doing the work of limbs comfortably like carrying, controlling machines, use tools. A man who has a strong body can do many things and he can easily focus on working, studying, he has also a good memory and high energy.

How to live healthily? It’s a question that has lasted for thousands of years. There are many approaches can help you live better. However, up to now, not everyone knows the proper methods in order to stay healthy. The father of Hippocrates said, “Let food be your medicine”, it means that it is worthless and ineffective by choosing carelessly the foods that you and your family daily consumption. Besides, we should not be subjective to the effects that spiritual joys bring to health. When you are optimistic and healthy, happy and positive, our bodies will release a kind of hormones which can actively support in treating the disease and help you be happier.

Conclusion, health is the most important thing and an invaluable asset. Money, materials, fame, … will help each individual’s life become more prosperous and full. But, I’m sure it does not mean that they will guarantee you good health.

Translate:

Mọi người hiện đang sống một cuộc sống bận rộn và họ bị cuốn vào dòng tiền và danh vọng. Rõ ràng, đôi khi họ quên mất giá trị đích thực của cuộc sống mà sức khỏe đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, bạn biết không? Chúng ta có thể làm được tất cả nếu chúng ta khỏe mạnh. Mặt khác, nó có nghĩa là mất tất cả nếu chúng ta yếu ớt, bệnh tật.

Sức khỏe tốt bao gồm sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Cơ thể bạn khỏe mạnh, khả năng cơ bắp cũng khỏe, dĩ nhiên, do đó, làm công việc chân tay thoải mái như mang vác, điều khiển máy móc, sử dụng dụng cụ. Một người đàn ông có một cơ thể mạnh mẽ có thể làm nhiều việc và anh ta có thể dễ dàng tập trung vào làm việc, học tập, anh ta cũng có một trí nhớ tốt và năng lượng cao.

Làm thế nào để sống khỏe? Nó là một câu hỏi đã tồn tại hàng ngàn năm. Có nhiều cách tiếp cận có thể giúp bạn sống tốt hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, không phải ai cũng biết các phương pháp thích hợp để giữ sức khỏe. Cha đẻ của Hippocrates có câu: “Hãy ăn một cách lành mạnh để thực phẩm trở thành thuốc của bạn”, điều đó có nghĩa là nó vô dụng và không hiệu quả bằng cách chọn một cách bất cẩn, không khéo léo các loại thực phẩm mà bạn và gia đình bạn tiêu thụ hàng ngày. Bên cạnh đó, chúng ta không nên chủ quan với những tác động mà niềm vui tinh thần mang lại cho sức khỏe. Khi bạn lạc quan và khỏe mạnh, vui vẻ và tích cực, cơ thể chúng ta sẽ giải phóng một loại hormone có thể hỗ trợ tích cực trong việc điều trị bệnh và giúp bạn hạnh phúc hơn.

Kết luận, sức khỏe là điều quan trọng nhất và là tài sản vô giá. Tiền bạc, vật chất, danh vọng, trò chơi sẽ giúp mỗi cuộc sống của mỗi cá nhân trở nên thịnh vượng và đầy đủ hơn. Nhưng, tôi chắc chắn rằng nó không có nghĩa là chúng sẽ đảm bảo cho bạn sức khỏe tốt.

Các chủ đề thuyết trình tiếng Anh hay thường được đưa vào giảng dạy ?

 • Talk about your dream job. (Nói về công việc mơ ước của bạn)
 • Talk about a relaxing place you got recently. (Nói về một địa điểm giải trí mà bạn mới tới gần đây)
 • Talk about your hobbies. (Nói về sở thích của bạn)
 • Talk about a special gift you gave someone. (Nói về một món quà đặc biệt mà bạn tặng cho ai đó)
 • Talk about a change that will make your local area better. (Nói về một sự đổi mới nào đó có thể giúp quê hương của bạn phát triển hơn)
 • Talk about your family. (Nói về gia đình bạn)
 • Talk about the environmental problem in the world. (Nói về vấn đề môi trường trên toàn thế giới)
 • How has the Internet changed our lives? (Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta thế nào?)
 • Talk about a fashionable person that you love the most. (Kể về một người mẫu thời trang mà bạn thích nhất)
 • Describe a person/a friend/a picture/place,… (Mô tả về một người/người bạn/bức tranh/địa điểm,…)
 • Talk about the benefits of the ability to use many languages. (Nói về những lợi ích khi có khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ)
 • Describe a movie or a film you like the most? (Mô tả về một bộ phim mà bạn thích nhất)
 • Talk about an interesting event you took part in. (Nói về một sự kiện thú vị bạn đã tham gia)
 • Talk about a coffee shop/restaurant you often get to. (Nói về một quán café/nhà hàng bạn thường lui tới)

Vậy làm thế nào để có một bài thuyết trình tiếng Anh hay ? Hãy cùng tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY nhé

Trên đây chỉ là một vài chủ đề thuyết trình tiếng Anh cơ bản về cuộc sống thường ngày. Các bạn tham khảo thêm những chủ đề thuyết trình tiếng Anh hay khác qua các kênh Youtube, Facebook, Google, hay các website của những trung tâm tiếng Anh uy tín như Wall street English, aroma, Lighter English, Pasal,…( các bạn có thể tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY ). Nguồn tài liệu bài thuyết trình tiếng Anh hay rất nhiều và đa dạng trên mọi lĩnh vực, các bạn có thể thoả sức tìm kiếm và áp dụng ngay cho mình. 

Rất nhiều mẫu câu tiếng Anh hay nhất trong thuyết trình phải không nào? Vậy thì còn đợi gì nữa, vận dụng ngay để có cho mình một bài thuyết trình hoàn hảo và hấp dẫn cùng đồng đội đi thôi!

 

 

Bình luận facebook