Cách chia động từ trong tiếng Anh dễ như ăn bánh !

Cách chia động từ trong tiếng Anh dễ như ăn bánh !

Động từ, cách chia động từ, các thì và dạng của động từ là một chủ điểm ngữ pháp quan trọng và cơ bản trong tiếng Anh, đóng vai trò chủ yếu trong câu. Có thể ví động từ như là “xương sống” của câu. Không có nó, câu sẽ không đứng vững được. Vì vậy phải nắm thật chắc cách chia động từ. Hôm nay chúng tôi sẽ cùng bạn “mổ xẻ” và nghiên cứu kỹ cách chia động từ trong tiếng Anh nhé! Bài viết này sẽ củng cố cho bạn những kiến thức về định nghĩa động từ, vị trí của động từ trong câu, phân loại động từ trong câu cũng như cách chia động từ trong tiếng Anh.

1/ Động từ là gì và động từ nằm ở vị trí nào trong một câu tiếng Anh?

a/ Định nghĩa động từ

Động từ là từ được sử dụng để chỉ một trạng thái, hành động. Động từ được xem như là “xương sống” trong câu. Không có nó, chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa của câu.

b/ Vị trí của động từ trong câu

 • Cấu trúc một câu cơ bản:

Subject (Chủ ngữ) + Verb (Động từ) + Object (Tân ngữ)

Có thể thấy động từ luôn đứng sau chủ ngữ và có thể sẽ bổ sung cho tân ngữ.

 • I punish him. (Tôi phạt anh ta).
 • She goes to school (Cô ấy đi đến trường).

Động từ thường trong tiếng Anh không đứng sau động từ “to be”

 • I am go to school (sai)
 • I go to school. (đúng)

2/ Cách phân loại động từ trong câu

Có 2 cách chia động từ trong tiếng Anh:

a/ Chia động từ trong tiếng Anh theo động từ đặc biệt và động từ thường

 • Theo động từ đặc biệt bao gồm:

+ Is, am, are, was, were: động từ “To be”. 

+ Can, may, must, shall, will, ought to: động từ khiếm khuyết

+ Have, do, does, did, …: trợ động từ

 • Động từ thường: ngoài những động từ trên thì các động từ khác đều thuộc loại này.

b/ Chia động từ trong tiếng Anh thành nội động từ và ngoại động từ

 • Nội động từ: là những động từ khi không có tân ngữ vẫn có thể tạo thành câu có nghĩa.

Ex: We are running in the field.

 • Ngoại động từ: là những động từ bắt buộc phải có tân ngữ thì mới có thể tạo thành câu có nghĩa.

Ex: He write a report

3/ Cách chia động từ theo dạng và theo thì trong tiếng Anh?

Cách chia động từ trong tiếng Anh dễ như ăn bánh !

a/ Cách chia theo dạng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, động từ sẽ được chia thành 4 dạng: P.P (Past participle – Quá khứ phân từ), V-ing (động từ dạng Ving), To-inf (động từ nguyên thể có “to”) và Bare inf (động từ nguyên thể không “to”).

Có thể chia động từ trong tiếng Anh thành 2 dạng sau:

 • Dạng 1: Trong trường hợp V1 là những động từ: look for ward to, can’t help, prefer, anticipate, discuss, quit, tolerate, feel like, can’t sand, no good, no use, fancy, explain, delay, appreciate, understand, resent, recall, prevent, mention, postpone, finish, resist, escape, admit, deny, practice, risk, miss, suggest, recommend, permit, consider, imagine, mind, allow, advise, avoid, enjoy, keep thì V2 sẽ ở dạng V-ing (động từ có dạng V-ing) nếu V1-V2 là 2 động từ đứng liền kề nhau.

Ex: I want to starting work on September 6, 2020.

 • Dạng 2: Trong trường hợp V1 là những động từ chỉ giác quan: see, hear, notice,… thì V2 ở dạng V-ing hoặc dạng động từ nguyên thể không “to” (Bare inf). Trong trường hợp V1 là một trong các động từ ở dạng chủ động: have, let, make thì V2 ở dạng động  từ nguyên thể không “to” (Bare inf) nếu V1-V2 là 2 động tự ngăn cách nhau bởi tân ngữ. Những trường hợp còn lại chia động từ ở dạng động từ nguyên thể thêm “to” (To-inf).

Ex: Let go!

Chú ý: 

 • Nếu V1: Go on, mean, want, need, regret, remember, forget, stop thì V2 có thể ở dạng V-ing hoặc dạng động từ nguyên thể có “to”.
 • Nếu V1: Accustomed to, Object to, Look forward to, Be/ get used to, Confess to,… thì V2 có dạng V-ing. 

b/ Cách Chia động từ theo thì trong tiếng Anh

Mỗi một thì trong tiếng Anh sẽ có cách chia khác nhau. Dưới dây, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn công thức 12 thì ở dạng khẳng định và ví dụ để bạn hiểu thêm về cách chia trong từng thì.

S + V_S/ES + O

Ex: He washes his clothes every Sunday. (Anh ấy giặt đồ của mình vào mỗi chủ nhật).

S + is/ am/ are + V_ing + O

Ex: He is watching TV right now.

 • Cách Chia trong thì hiện tại hoàn thành (Present perfect)

S + have/ has + Past participle (V3) + O

Ex: Tom has seen this film before.

 • Cách Chia trong thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

S has/have + been + V_ing + O

Ex: They have been completely redecorating it.

S + V(past)+ O

Ex: He was only 34 years old when he died.

 • Cách Chia trong thì quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V_ing + O

Ex: At this time yesterday we were playing tennis in the schoolyard.

 • Cách Chia trong thì quá khứ hoàn thành

S + had + V3/ED + O

Ex: After she had finished breakfast she left the house.

 • Cách Chia trong thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

She+ had + been + V_ing + O

Ex: I was very tired when I arrived home. I had been working hard all day

S + shall/will + V(infinitive) + O

Ex: They will be at home at 10 o’clock.

 • Cách Chia trong thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous)

S + shall/will + be + V-ing+ O

Ex: At this time tommorow, I am working in my office.

 • Cách Chia trong thì tương lai hoàn thành (Future Perfect)

S + shall/will + have + V3/ED

Ex: I will have done the washing by 8 o’clock.

 • Cách Chia trong thì tương lai gần (Near future)

S + am/is/are going to + V

Ex: Emma is going to do her English exam next week.

Chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn kiến thức cơ bản về động từ, vị trí của động từ trong câu, phân loại động từ và cách chia động từ trong tiếng Anh. Bạn hãy làm nhiều bài tập về cách chia động từ trong tiếng Anh để củng cố kiến thức hôm nay nhé!

>>>>>>> Khóa học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cải thiện phát âm rõ rệt !!!

 

 

Bình luận facebook