Cách viết câu ghép và câu phức trong tiếng Anh

Cách viết câu ghép và câu phức trong tiếng Anh

Để viết một đoạn văn hay và mạch lạc trong tiếng Anh, bạn cần phải biết cách viết câu ghép và câu phức. Vậy bạn đã biết phân biệt câu ghép, câu phức trong tiếng Anh chưa? 

Hãy kiên nhẫn đọc hết bài này để biết cấu trúc, cách viết và cách phân biệt câu ghép, câu phức trong tiếng Anh nhé!

1/ Câu ghép trong tiếng Anh

Câu ghép trong tiếng Anh (compound sentence) là câu có ít nhất 2 mệnh đề trở lên, độc lập, có giá trị ngang nhau, và được chia cắt với nhau bằng dấu phẩy, dấu chấm phẩy và liên kết với nhau bằng các từ nối như: but, and, so, or,…

Câu ghép trong tiếng Anh thường được viết theo công thức như sau:

Mệnh đề 1 + dấu câu / từ nối + Mệnh đề 2

Ví dụ:

  • I like reading books, and he likes playing video games.
  • He likes her, but she doesn’t like him.
  • It was raining, so we played indoors instead of going outside.

Tuy nhiên, nếu câu ghép quá ngắn, bạn có thể bỏ đi dấu câu giữa 2 mệnh đề.

Ví dụ: I ate and my dog watched me.

>>>>>>>>> Lớp học tiếng Anh online 1 kèm 1 tận tâm nhất Hà Nội ! Đăng kí ngay !

2/ Câu phức trong tiếng Anh

Câu phức trong tiếng Anh (complex sentence) là câu ghép nhưng lại có 1 mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề độc lập trong câu phức là một câu riêng lẻ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc cần phải dựa vào mệnh đề độc lập ở trước, giải thích thêm ngữ nghĩa của câu. Một câu phức trong tiếng Anh hoàn chỉnh phải có cả hai mệnh đề, mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ thuộc.

Cách viết câu ghép và câu phức trong tiếng Anh

Các mệnh đề trong câu phức thường được liên kết với nhau bằng các liên từ phụ thuộc (subordinating conjunction) hoặc các đại từ quan hệ (relative pronoun) như who, whom, whose, which, that, where, when, why, what. 

Dưới đây là bảng các liên từ phụ thuộc phổ biến:

STT

Tiếng Anh

Nghĩa Tiếng Việt

1

because

vì / bởi vì 

2

since

3

when 

khi 

4

while 

trong lúc

5

until

cho đến khi

6

if

nếu

7

as

bởi

8

though

mặc dù

9

although

10

unless

trừ khi

11

after

sau khi

12

before

trước khi

13

once

một lần nọ / khi

14

whether

liệu

 

Tương tự như câu ghép, công thức của câu phức cũng là: 

Mệnh đề 1 + dấu câu / từ nối + Mệnh đề 2

Dưới đây là một vài ví dụ về câu phức dùng các liên từ phụ thuộc: 

  • He still bought the coffee, though she warned him it was bad.
  • My cousin won’t do his homework, unless his mom forces him.
  • He would start cooking once she came to his house.

Ví dụ về các câu phức dùng đại từ quan hệ:

  • He was feeding his cat, which was adopted from the shelter.
  • I like that man, whom I met in the movie theater.
  • She enjoys going to that coffee shop, where she goes to every day.

Một điểm cần lưu ý khi viết câu phức, đó chính là không được đặt bất cứ dấu câu nào trước chữ ‘that’.

Một ví dụ cụ thể:

  • He loves that the sky is clear today.

Tóm lại, câu ghép và câu phức trong tiếng Anh đều có 2 mệnh đề trở lên. Cách hiệu quả nhất để phân biệt câu ghép và câu phức là nhìn vào giá trị các mệnh đề trong câu. Trong câu ghép, các mệnh đề độc lập có giá trị ngang nhau, tuy nhiên, trong câu phức, có một mệnh đề độc lập và mệnh đề phụ nhằm giải thích thêm cho mệnh đề chính.

Hy vọng qua bài viết này, Lighter English đã giúp bạn phân biệt và viết được câu ghép, câu phức trong tiếng Anh. Đừng quên học tiếng Anh mỗi ngày và đọc thêm nhiều bài viết về tiếng Anh bổ ích ở Lighter English nhé.

>>>>>>>>> Kiến thức tổng quát về câu trực tiếp và câu gián tiếp

 

 

Bình luận facebook