Tổng hợp các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh (FULL Tài liệu + Bài tập)

Tổng hợp các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh (FULL Tài liệu + Bài tập)

Trong giao tiếp tiếng Anh hằng ngày, dạng câu so sánh chính là một trong những điểm nggữ pháp quan trọng , rất hay được sử dụng để so sánh người này với người kia, vật này với vật kia.  Vì vậy, để có thể  việc học tiếng Anh của bạn có hiệu quả hơn, bạn nên và cần học cấu trúc câu so sánh. Có 3 cấu trúc so sánh trong tiếng Anh cơ bản gồm: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Bài viết dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu về các dạng câu so sánh trong tiếng Anh nhé

I. CÂU SO SÁNH NGANG BẰNG

1/ Câu so sánh ngang bằng trong tiếng Anh là gì ?

So sánh ngang bằng trong tiếng Anh là việc so sánh các đặc điểm,  tính chất, khả năng của các vật, sự vật, người nào đó mà các vật, sự vật, người đó ở cấp độ ngang bằng nhau, cái này như cái kia, cái này bằng cái kia. 

Ví dụ:

 •  Nam is as tall as his older brother  ( Nam cao bằng anh trai của cậu ấy ) 
 •  John draws as beautifully as Tom ( John vẽ đẹp như là Tom vậy )

2/ Cấu trúc so sánh bằng

 So sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ

Dạng khẳng đinh:  S+ V +as +( Adj/adv) + as + N/pronoun

Dạng phủ định:  S + V + not + so/as + (Adj/adv ) + as + N/Pronoun

Ví dụ:

 • Hoa is as young as her youngest sister ( Hoa trẻ bằng em gái út của cô ấy ) 
 • Nam studies not  as well as his brother (Nam học không giỏi bằng em trai cậu ấy)

So sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ

S+ V + the same + (noun) + as + N/pronoun

Ví dụ: 

 • She is the same height as her teacher ( Cô ấy có chiểu cao bằng cô giáo cô ấy)
 • She registers the same course as her roommate ( Hoa đăng ký khóa học giống như bạn cùng phòng của cô ấy )
Tổng hợp các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh (FULL Tài liệu + Bài tập)
Tổng hợp các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh

II. CÂU SO SÁNH HƠN KÉM 

1/ Câu so sánh hơn kém trong tiếng Anh là gì ?

So sánh hơn kém trong tiếng Anh được hiểu là việc so sánh giữa 2 hay nhiều vật/sự vật/người với nhau về 1 tiêu chí nào đó,  trong số có 1 vật /sự vật/ người hơn hoặc kém hơn  những vật/sự vật/người còn lại. Đó có thể là giỏi hơn, đẹp hơn, ngoan hơn , xấu hơn ngốc hơn……

Ví dụ : I study better than her ( Tôi học giỏi hơn cô ấy ) 

2/ Cấu trúc so sánh hơn

So sánh hơn với tính từ ngắn và trạng từ ngắn

S1 + V + (Adj/Adv) + “ –er” + than + S2

Ví dụ: 

 • Nam is taller than his younger brother ( Nam cao hơn anh trai cậu ấy )
 • My Dad runs faster than my Mom ( Bố tôi chạy nhanh hơn mẹ tôi ) 
 • Today is colder than yesterday ( Hôm nay trời lạnh hơn hôm hôm qua )
 • So sánh hơn trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

S1 + V + more + (Adj/Adv) + than + S2

Ví dụ:

 • My Dad writes  more carefully  than my Mom ( Bố tôi viết cẩn thận hơn mẹ tôi ) 
 • This question is more difficult than that question (Câu hỏi này khó hơn câu hỏi kia )
 •  His car is more expensive than my car ( Xe cậu ấy đắt hơn xe của tôi ) 

3/ Chú ý khi dùng cấu trúc so sánh hơn

 • Với tính từ có 1 âm tiết như các từ cold, clever, tall, big, hot……, mà kết thúc bằng nguyên âm + phụ âm thì ở dạng so sánh hơn chúng ta phải gấp đôi phụ âm đó rồi mới thêm đuôi “er”

Ví dụ:  hot  –  hotter ( Nóng – nóng hơn), fit – fitter ( vừa vặn – vừa vặn hơn ) 

 • Như chúng ta đã biết, với những tính từ/trạng từ đọc từ hai âm trở lên gọi là tính từ dài,một âm gọi là tính từ ngắn. Tuy nhiên, có những tính từ có 2 âm tiết mà kết thúc bằng một trong các đuôi sau :  y, et, ow, er, le, ure như: narrow, simple, quiet, polite…. thì vẫn được xem là tính từ ngắn . Vì vậy, ở dạng so sánh hơn ta vẫn thêm đuôi “er” như bình thường. Riêng các từ kết thúc bằng “y”, ta đổi “y thành i, rồi thêm “er” như bình thường.

Ví dụ: Crazy – Crazier ( Điên rồ – Điên rồ hơn ) ; dry –  drier( khô – khô hơn), 

III. CÂU SO SÁNH NHẤT 

1/ Câu so sánh nhất trong tiếng Anh là gì ?

So sánh nhất trong tiếng Anh được hiểu là khi chúng ta so sánh một vật/sự vật/người nào đó hơn tất cả những vật/sự vật/ người còn lại trong một tổng thể. Đó có thể là đẹp nhất, giỏi nhất, thông minh nhất hoặc lười nhất …..

2/ Cấu trúc so sánh nhất

So sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

S + V + the + (Adj/Adv) + “-est”

Ví dụ: 

 • This mountain is the tallest in the world ( Ngọn núi này cao nhất trên thể giới ) 
 • He studies the best in my class ( Cậu ấy học giỏi nhất lớp tôi ) 

So sánh hơn nhất trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ dài

S+ V + the + most + (Adj/Adv)

Ví dụ:

 • Mai is the most intelligent student in my school ( Mai là học sinh thông minh nhất trong trường của tôi 
 • She does the test the most quickly in my class ( Cô ấy làm bài thi nhanh nhất lớp)

3/ Lưu ý khi dùng cấu trúc so sánh hơn nhất 

 • Đối với dạng so sánh nhất, khi tính từ ngắn kết thúc bằng một phụ âm mà ngay trước nó là nguyên âm duy nhất thì chúng ta nhân đôi phụ âm lên rồi thêm “er” trong so sánh hơn và “est” đối với so sánh nhất.

Ví dụ: hot – hotter – hottest 

 • Khi tính từ có hai vần kết thúc bằng chữ “y” thì đổi “y” thành “i” rồi thêm “er” đối với so sánh hơn và “est” đối với so sánh nhất 

Ví dụ: crazy – crarier – craziest

Tổng hợp các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh (FULL Tài liệu + Bài tập)
Tổng hợp các mẫu câu so sánh trong tiếng Anh

IV. MỘT SỐ TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ NGOẠI LỆ TRONG CÂU SO SÁNH  

Nếu trong phần kiến thức về thì của tiếng Anh, chúng ta có bảng  động từ bất quy tắc thì trong câu so sánh, với các tính từ và trạng từ cũng có những từ không theo quy tắc nào. Đây là những từ ngoại lệ mà chúng ta cần nhớ. Tuy nhiên, rất may mắn là số lượng từ này không nhiều và cũng được dùng khá phổ biến,nên bạn cũng rất dễ dàng để nhớ. Hãy cùng tham khảo bảng dưới đây nhé :

Tính từ 

So sánh bằng 

So sánh hơn 

So sánh nhất 

Good

As good as 

Better than

The best 

Well 

As well as

Better than 

The best 

Bad

As bad as

Worse than 

The worst 

Mad

As mad as

Worse than 

The worst 

Far

As far as

Father than 

The farthest 

Far 

As far as

Further than 

Furthest 

Little 

As little as

Less than 

The less 

Many 

As many as

More than 

The most 

Much 

As much as

More than 

The most 

Late 

As late as

Later than 

The latest 

Near 

As near as

Nearer than

The nearest 

Old 

As old 

Older than 

The oldest 

V. BÀI TẬP ỨNG DỤNG VÀ ĐÁP ÁN VỀ CÂU SO SÁNH

Sau khi nắm vững những kiến thức trên thì đây là lúc bạn củng cố lại với một số bài tập ứng dụng 

Bài 1: Chọn đáp án đúng  

1. Of the six shirts, I like the red one (better/ best).

2. Lan’s car is (faster/ fastest) than Ba’s.

3. Nam is (less/ least) athletic of all the men.

4. My cat is the (prettier/ prettiest) of the two.

5. Tom is the (happier/ happiest) person that we know.

6. This summery is (the better/ the best) of the pair.

7. Jim has as (few/ fewer) opportunities to play tennis as I do.

Bài 2: Viết lại câu, bắt đầu bằng từ  cho sẵn 

1. Yesterday the temperature was 10 degrees, but today it is 15 degrees.

Today, It’s____________________________________________.

2. I expected guests  arrived at about 4p.m. In fact they arrived at 5 p.m

Guests________________________________________.

3. Jane cooks better than her sister.

Jane’s sister______________________________.

4. Nam is the best football player in this team.

Nobody in this team________________________.

5. Nothing is faster than the speed of light.

The speed of light______________________.

6. I have never met anyone as interesting as he is.

He is____________________________________.

ĐÁP ÁN 

Bài 1. 

 1. best        2. Faster       3. Least        4. Prettiest         5. Happiest        6. The best   7. few

Bài 2 . 

 1. Today, it’s warmer than yesterday 
 2. Guests arrived later than I expected 
 3. Jane’s sister cooks worse than Jane 
 4. Nobody in the team plays football better than Nam 
 5. The speed of light is the fastest 
 6. He is the most interesting person that I met  

 

Như vậy, trên đây là những kiến thức cơ bản về các dạng câu so sánh trong tiếng Anh. Hy vọng những kiến thức này sẽ giúp ích cho bạn trong việc sử dụng trong giao tiếng hàng ngày và vận dụng để làm các bài luyện tập phục vụ cho các kỳ thi. 

>>>>>>>>> Phát âm tiếng Anh chuẩn nhờ LUYỆN NGỮ ĐIỆU TIẾNG ANH !!!

 

Bình luận facebook