Thành thạo cấu trúc WOULD YOU MIND sau bài viết này

Thành thạo cấu trúc would you mind sau bài viết này

Trong tiếng Anh có rất nhiều những cấu trúc ngữ pháp thú vị để thể hiện sự lịch sự, tế nhị trong các cuộc hội thoại hàng ngày với các lời mời, đề nghị hay xin phép. Một trong những cấu trúc đó là cấu trúc would you mind. Vậy bạn đã biết gì về cấu trúc này chưa ?  Để giúp các bạn tự tin hơn khi giao tiếp cũng như làm bài tập ngữ pháp dễ dàng hơn, bài viết dưới đây mình sẽ giới thiệu cấu trúc Would you mind. Cùng mình khám phá nhé ! 

1/ Khái niệm 

Cấu trúc would you mind cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh xuất hiện rất nhiều trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Would you mind được dùng để đưa ra lời đề nghị hoặc xin phép ai đó làm gì. Về ý nghĩa, would you mind được hiểu là “Bạn có phiền……” 

2/ Cách dùng would you mind trong tiếng Anh

Khi sử dụng cấu trúc would you mind người nghe sẽ hiểu được là bạn đang thể hiện một thái độ rất lịch sự và tế nhị, trong các trường hợp trang trọng. Và tùy vào mỗi hoàn cảnh would you mind sẽ được sử dụng với những mục đích cụ thể như dưới đây : 

Cách dùng 1:  Would you mind được dùng trong câu yêu cầu một cách lịch sự  

Cấu trúc: 

Would/ Do you mind V-ing…?

Ví dụ: 

 • Would you mind opening the window, please? ( Phiền bạn mở cửa sổ được không ? ) 
 • Would you mind turning down the volume a little, please? ( Phiền bạn vặn âm lượng nhỏ một chút được không ?)

Cách dùng 2. Would you mind được sử dụng trong câu xin phép lịch sự khi bạn muốn làm gì đó.

Cấu trúc:

Would you mind if S + Vpast simple …?

Ví dụ: 

 • Would you mind if I turned on this light? ( Bạn có phiền không nến tôi bật đèn này lên ) 
 • Would you mind if I sit here? ( Bạn có phiền không nếu tôi ngồi đây ?) 
 • Would you mind if I brought friend to the party? ( Bạn có phiền không khi tôi mang theo một người bạn tới bữa tiệc )

Cách dùng 3 : Would you mind được sử dụng trong câu xin phép lịch sự cho ai đó làm gì đó 

Cấu trúc:

Would you mind + somebody’s + V – ing

Ví dụ: 

 • Would you mind Lan’s staying here with us? ( Bạn có phiền không khi Lan ở đây với chúng ta )
 • Would you mind my sister’s coming with us to the picnic? ( Bạn có phiền không khi chị tôi đi picnic với chúng ta ) 

>>>>>>>>>> Cách dùng MUCH MANY: Dùng sao cho đúng ???

3/ Lưu ý khi đáp lại các câu dùng “Would you mind ……”

Thành thạo cấu trúc would you mind sau bài viết này
Cách trả lời câu hỏi would you mind như thế nào cho hợp lí ?

Vì là một cấu trúc câu thể hiện sự lịch sự, tế nhị, nên dù trong trường hợp nào bạn cũng phải đáp lại bằng một thái độ lịch sự, cho dù bạn cảm thấy thoải mái ( đồng ý ) hay không thoải mái ( không đồng ý ). Cùng mình lưu ý một số cách để đáp lại khi được hỏi với cấu trúc would you mind nhé !

Đồng ý

Không đồng ý

Mẫu câu 

Ý nghĩa 

Mẫu câu 

Ý nghĩa 

No, I don’t mind

Không, tôi không thấy phiền./Tôi không bận tâm đâu 

I’m sorry, I can’t

Tôi xin lỗi, tôi không thể

No, of course not

Đương nhiên là không rồi

I’m sorry. That’s not possible.  

Tôi xin lỗi. Điều đó là không thể 

 

No. Not at all

Ồ, không. Không sao cả 

I’d rather/ prefer you didn’t. 

Bạn không làm thì tốt hơn

Please do

Bạn cứ làm đi

I’d prefer you didn’t

Tôi nghĩ bạn không nên làm thế 

Never mind/ you’re welcome

Không sao cả 

I’d rather you didn’t.  

Tôi nghĩ bạn không nên làm thế.”)

No. Of course not

Dĩ nhiên là không phiền gì cả

 

 

No. That would be fine

Ồ. Không bạn cứ làm đi

 

 

No. I’d be happy to do

Không. Tôi rất vui khi làm được điều đó

  

No. I’d be glad to.

không. Tôi rất vui khi làm được điều đó

  

4/ Bài tập áp dụng kèm đáp án cấu trúc would you mind

Thành thạo cấu trúc would you mind sau bài viết này
Áp dụng kiến thức đã học để làm bài tập cấu trúc would you mind nào !

Bài 1. Chọn đáp án đúng 

1 – Would you mind if I…………………… the door ?

A – Close      B – closed             C – closing                 D – to close

2 – The book …………………….in China is five dollars.

A – Publish    B – are published    C – was published       D – publishing 

3 – It is difficult…………………….. say anything at this time 

A – to           B – did               C – do                               D – doing

4 – It is too hot here. Would you mind…………………… the air-conditioner?

A – turn on       B – turning on      C – to turn on              D – turned on

 1. Would you mind_____ I borrowed your dictionary?

A – if                B. that                   C. when                          D. Ø

Bài 2.  Viết lại câu sau đây sử dụng cấu trúc would you mind. 

 1. Can I turn off the fan ?

Would you mind if I……………………………………………………………………?

 1. May I use your laptop for some minutes ?

Would you mind If I……………………………………………………………………? 

 1. Could I borrow your dress for tonight’s party?

Would you mind if I ……………………………………………………………………?

 1. Can you take me some ice – creams?

Would you mind ……………………………………………………………………?

 1. Could you wait for a moment?

Would you mind …………………………………………………………………….?

ĐÁP ÁN 

Bài 1 : 

1 – B               2 – D         3 – to            4 – B                 5 – A 

Bài 2.

 1. Would you mind if I turned off the fan 
 2. Would you mind if I used your laptop for some minutes 
 3. Would you mind if I borrowed your dress for tonight’s party 
 4. Would you mind taking some ice – creams? 
 5. Would you mind waiting for a moment 

Như vậy, trên đây là những kiến thức tổng hợp nhất về cấu trúc would you mind. Mặc dù chỉ là điểm kiến thức ngữ pháp nhỏ, đơn giản nhưng mình tin là nó cũng giúp bạn tự tin hơn rất nhiều sau khi đọc bài này và có thể áp dụng ngay vào trong việc luyện nói tiếng Anh của bạn. 

>>>>>>>>>> Dễ dàng phân biệt cách dùng EITHERNEITHER sau bài viết này !!!

 

 

 

 

Bình luận facebook