Hướng dẫn cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh dễ nhớ nhất – Lighter English

Hướng dẫn cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh dễ nhớ nhất

Trong giao tiếp tiếng Anh, muốn việc giao tiếp được diễn ra thuận lợi thì người nói và người nghe phải có sự qua lại lẫn nhau. Nghĩa là có người hỏi thì phải có người trả lời và ngược lại. Chính vì vậy, kỹ năng đặt câu hỏi là một kỹ năng quan trọng, không thể bỏ qua.

Tuy nhiên, do không nắm vững điểm ngữ pháp này, nên có rất nhiều người bối rối mỗi lần đặt câu hỏi cho người khác. Chính vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách đặt các câu hỏi trong tiếng Anh. Chắc chắn sau khi đọc xong bài này bạn sẽ tha hồ đặt câu hỏi, “chém gió” với người đối diện mà không còn bối rối nữa. 

1/ Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh ở dạng câu hỏi Yes/No

Hướng dẫn cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh dễ nhớ nhất

Trong giao tiếp tiếng Anh có 3 loại câu hỏi chính là: câu hỏi ở dạng Yes/No, câu hỏi với từ để hỏi và câu hỏi đuôi.

Và trước hết, chúng ta sẽ bắt đầu với cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh giao tiếp ở dạng câu hỏi Yes/No. 

Vậy, câu hỏi dạng Yes/No là gì? Rất đơn giản, câu hỏi Yes/No là những câu hỏi mà bạn sẽ dùng Yes/No (đồng ý/ không đồng ý) để trả lời. Nên nhiều người còn gọi đây là dạng câu hỏi có hay không, nó xuất hiện khá nhiều trong tiếng Anh. 

Vậy làm thế nào để bạn nhận biết được đâu là dạng câu hỏi Yes/No và cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh ở dạng này là gì ? 

​Câu hỏi Yes/No được thành lập bằng cách chuyển trợ động từ (auxiliary verb – Aux.V) lên đầu. Mà trợ động từ là những từ dùng để “hỗ trợ” các động từ để tạo thành câu hỏi. Trợ động từ  bao gồm các từ: tobe, do, does, did, have, has, will, shall hay động từ khuyết thiếu. 

Bạn có thể hình dung rõ cách hình thành dạng câu hỏi này như cấu trúc dưới đây: 

 

STT

Dạng động từ

Cấu trúc

Ví dụ

1

Động từ “tobe” ( is/am/are)

Hỏi : Tobe+S+N/pre/adj….?

Trả lời

+ Yes, S + N/pre/adj

+ No, S + N/pre/adj + Not

– Is she beautiful ? 

(Cô ấy có đẹp không? )

+Yes, she is/ No, she isn’t 

( Có, cô ấy đẹp/ Không, cô ấy không đẹp) 

2

Động từ thường 

Hỏi: Trợ động từ + S + V + (O)…?

Trợ động từ bao gồm : Do/does/did/will/shall/have/has….

Trả lời : 

+ Yes, S+ Trợ động từ

+ No, S + Trợ động từ + Not

– Do you play piano ? 

Cậu có chơi piano không ?

+ Yes, I do/ No, I don’t 

( Có, mình có chơi/Không, mình không chơi) 

3

Động từ khuyết thiếu 

Hỏi : Động từ khuyêt thiếu + S + V+ (O) ?

Động từ khuyết thiếu gồm : can/could/may/might/must……

Trả lời

+ Yes, ĐT khuyết thiếu

+ No, ĐT khuyết thiếu + Not 

– Can you sing English songs ?

Anh có thể hát các bài hát TA không ?

+ Yes, I can/ No, I can’t 

Có, anh hát được/ Không, anh không hát được

Như vậy, ở từng ngữ cảnh, mục đích nói khác nhau mà chúng ta sẽ chọn các từ để hỏi (trợ động từ phù hợp). Ví dụ như ở những câu có động từ “tobe”, chúng ta sẽ dùng động từ “tobe” để làm từ để hỏi. Còn ở những câu không có “tobe”, chúng ta sẽ sử dụng các trợ động từ khác để thay thế cho phù hợp. Và tùy thuộc vào đại từ nhân xưng cũng như “thì” trong câu để chúng ta chọn các trợ động từ cho phù hợp. 

Với  quy tắc của trợ động từ, nếu đại từ nhân xưng là “he”, “she”, “it” thì bạn sẽ dùng với “does”; “do” sẽ đi với các đại từ nhân xưng còn lại. Trong thì quá khứ đơn, “did” sẽ đi với mọi đại từ nhân xưng.

>>>>>>>>> TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG

2/ Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh Câu Hỏi Với Từ Để Hỏi ( Wh – questions)

Hướng dẫn cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh dễ nhớ nhất

Ngoài động từ to be, động từ khuyết thiếu và trợ động từ, chúng ta còn có 1 bộ các từ để hỏi trong Tiếng Anh khác bao gồm: 

What: Hỏi về cái gì.

– Where: Hỏi về nơi chốn, địa điểm.

– When: Hỏi về thời gian, khi nào xảy ra sự việc.

– Why: Hỏi về lý do, nguyên dân để biết kết quả đã xảy ra.

– Who: Hỏi về ai, con người.

– Whom: Câu hỏi về ai, hỏi về vật, hỏi về tân ngữ.

– Whose: Hỏi về của ai, ai là người chủ của con vật, cái gì đó

– Which : Hỏi về cái nào 

– How: Hỏi về như thế nào.

+ How many: Hỏi về số lượng nhưng đếm được.

+ How much: Hỏi về số lượng nhưng không đếm được.

+ How long: Hỏi về thời gian, hỏi về bao lâu.

+ How often: Hỏi về mức độ thường xuyên, sử dụng các trạng từ tần suất.

Những từ để hỏi này được sử dụng bắt buộc khi người nói muốn đặt câu hỏi trong  tiếng Anh giao tiếp với mục đích  là muốn nhận được một câu trả lời cụ thể chứ không chỉ là Yes hay No. Chính vì vậy, câu hỏi với từ để hỏi còn gọi là câu hỏi mở và vì thế câu trả lời cho dạng câu hỏi này cũng đa dạng hơn.  

Vậy, cách đặt các câu hỏi trong tiếng Anh với những từ để hỏi này là gì?

Để đặt câu hỏi dạng WH- , chúng ta có thể thay thế phần cần hỏi với từ để hỏi tương ứng. Sau đó đảo trợ động từ/động từ to be/động từ khuyết thiếu lên trên, ngay sau từ để hỏi. 

Nói một cách đơn giản, công thức thường thấy sẽ là:

STT

Dạng động từ

Cách đặt câu hỏi

Ví dụ

1

“Tobe”

Wh-Q + tobe + S…?

– Why were you sad ? ( Sao em lại buồn?  

2

Động từ thường 

Wh-Q + Aux.V + S + V + (O)….?

– Why do you like English? ( Tại sao bạn lại học tiếng Anh 

  • – How often do you visit your parents? (Bạn có thường thăm bố mẹ không?)

– Where does he live? ( Anh ta sống ở đâu)

 

Các trợ động từ ( Aux.V ) trong trường hợp này cũng là những từ như : do/did/does/ have/has/will/shall hoặc động từ khuyết thiếu. Và các trợ động từ (Aux.V) được chia theo thì và chủ ngữ của câu. 

3/ Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh dạng câu hỏi đuôi  

Có rất nhiều loại câu hỏi và mỗi câu hỏi được sử dụng với những mục đích khác nhau.  Và trong trường hợp người nói không chắc chắn 100% về một điều gì đó thì họ sẽ sử dụng dạng câu hỏi đuôi . 

 Câu hỏi đuôi là câu hỏi được gắn vào cuối câu trần thuật, với mục đích chính là để xác minh lại câu trần thuật hoặc là hỏi xem người kia có đồng ý với ý kiến của mình hay không. Với mục đích này, ngữ điệu cuối câu thường đi lên. 

​Trong các trường hợp khác, câu hỏi đuôi còn được dùng khi người nói mong muốn sự đồng ý, chấp thuận từ người đối diện. Và với trường hợp này ngữ điệu thường đi xuống

​Vậy, câu hỏi đuôi được thành lập bằng cách nào? 

​Thật ra, cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh giao tiếp dưới dạng câu hỏi đuôi rất đơn giản, bạn chỉ cần đặt cụm động từ to be/trợ động từ/động từ khuyết thiếu + đại từ nhân xưng xuống cuối câu trần thuật, cụ thể như ở dưới đây : 

 

STT

Cách thành lập câu hỏi đuôi

Ví dụ

1

S + V + (O)…., aux.V + not + S?

You will go to the company on next Sunday, won’t you?

Bạn sẽ đi làm vào chủ nhật tới, có phải không ?

2

S + aux.V + not + V + (O)…., aux.V + S?

He doesn’t like Hoa, does he ?

Anh ta không thích Hoa, đúng không ?

It’s not hot today, is it ?

Trời hôm nay không nóng phải không ? 

Tuy nhiên, khi hiểu sâu hơn về cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh ở dạng câu hỏi đuôi, bạn cần đặc biệt lưu ý những nguyên tắc cơ bản sau. Những nguyên tắc này giúp bạn tránh làm sai lệch ý nghĩa câu hỏi định hỏi : 

  • Mệnh đề chính ở dạng khẳng định thì phần hỏi đuôi ở dạng phủ định; mệnh đề chính ở dạng phủ định hoặc khẳng định mang nghĩa phủ định (có sử dụng các từ phủ định như never, seldom, barely,..nobody, nothing,…) thì phần hỏi đuôi ở dạng khẳng định.
  • ​Mệnh đề chính và phần hỏi đuôi phải cùng thì. Chủ ngữ của mệnh đề chính và của phần câu hỏi  đuôi là giống nhau.
  • Nếu chủ ngữ của động từ ở mệnh đề chính là danh từ, ta phải dùng đại từ danh từ thay nó ở câu hỏi. Đại từ ở phần hỏi đuôi luôn phải ở dạng chủ ngữ
  • ​Mệnh đề chính chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu, ta sẽ sử dụng trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu này ở phần hỏi đuôi.
  • Mệnh đề chính chứa trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu, ta mượn trợ động từ do/does/did, tùy thuộc vào thì và chủ ngữ của phần hỏi đuôi.

Với các cách đặt câu hỏi, điều quan trong không thể thiếu đó chính là cấu trúc câu, hay nói cách khác chính là cách để viết câu một cách hoàn chỉnh, nếu bạn đang thắc mắc các cách để có thể viết câu một câu chuẩn ngữ pháp, bạn có thể tìm hiểu thêm tại bài viết HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT CÂU TRONG TIẾNG ANH CHUẨN MỰC

Như vậy, trên đây là 3 cách đặt câu hỏi trong Tiếng Anh khác nhau. Nếu bạn là người mới bắt đầu, sẽ rất dễ nhầm lẫn bởi mỗi câu hỏi đều được dùng với 1 mục đích khác nhau. Tuy nhiên, mình tin chắc chắn rằng nhưng thông tin trên sẽ giúp bạn vượt qua được sự nhầm lẫn ban đầu và thuần thục với các dạng câu hỏi này. Chúc bạn thành công nhé !

 

Bình luận facebook