Cách sử dụng EITHER và NEITHER chuẩn không cần chỉnh

Bạn biết gì về either và neither trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có khá nhiều cấu trúc gần giống nhau về hình thái nhưng lại có cách sử dụng hoàn toàn khác nhau. Điều này gây không ít nhầm lẫn và bối rối cho người học. Một trong các từ dễ gây nhầm lẫn đó là neither và either. Vậy bạn đã phân biệt rạch ròi được 2 từ này chưa ?  Để giúp bạn hiểu rõ hơn cách dùng either và neither hãy tham khảo một số thông tin dưới đây nhé.

1/ Either 

Bạn biết gì về either và neither trong tiếng Anh
Either là gì ? Cách sử dụng nó như thế nào ?

Định nghĩa 

“Either là một từ khá thông dụng trong tiếng Anh, đóng vai trò là từ xác định, trạng từ,đại từ hay từ nối trong các câu hỏi hoặc câu phủ định. 

Về ngữ nghĩa, either mang ý nghĩa khẳng định có nghĩa là một trong hai, cái này hay cái kia

Ví dụ: 

 • I don’t eatmeat and my husband doesn’t either ( Tôi không ăn thịt và chồng tôi cũng như vậy
 • Either candidate would be ideal for the job. ( Một trong hai ứng viên đều là lý tường cho việc này ) 

Cách dùng “either”

a. Either được sử dụng như một từ xác định đứng trước danh từ số ít

Either + Danh từ số ít

Ví dụ: 

 • Either dress is okay because its design are the same (Trong hai cái váy đó váy  nào cũng được vì thiết kế của nó gần giống nhau)
 • Unfortunately I was sitting at the table with smokers on either side of me ( Không may tôi lại ngồi bàn gần với những người hút thuốc ở cả hai bên phía tôi 

b. Either có thể được sử dụng như một đại từ , đứng độc lập trong câu 

Ví dụ: 

 • Either is good enough ( Một trong hai là tốt lắm rồi ) 
 • Mom has just bought two cakes; you can have either ( Mẹ mới mua hai cái bánh, em có thể lấy một trong hai ) 

c. Either đóng vai trò là trạng từ, có nghĩa như also, too

S + trợ động từ +  dạng rút gọn của Not + either

Ở trường hợp này, either có nghĩa là Cũng không, dùng thể hiện sự đồng ý với ý kiến đã nói trước ( giống như “too” vậy ).

Dạng rút gọn của NOT: Aren’t, Isn’t, Don’t, Doesn’t, Didn’t, Haven’, Hasn’t, Can’t, Couldn’t, Hadn’t, Shouldn’t, Wouldn’t…

Ví dụ : 

 •  If you do not go, I will not go either. ( Nếu cậu không đi, tớ cũng không đi ) 
 • A. I am not happy with her stories (Tôi không vui với mấy câu chuyện của cô ấy.)

          B: I am not either. ( Tôi cũng không.)

d. Either kết hợp với or đóng vai trò như một từ nối trong câu 

Ngoài những chức năng như trên, either còn được sử dụng như một từ nối  trong câu, dùng để chỉ khả năng có thể xảy ra đối với một trong số hai đối tượng được đề cập tới.

EITHER + danh từ/đại từ/động từ OR  + danh từ/đại từ/ động từ

Ví dụ:

 • My boyfriend will give me either flowers or a new dress ( Bạn trai tôi sẽ tặng tôi hoa hoặc một chiếc váy mới ) 
 • Either you or me will be fired due to your mistakes ( Hoặc là anh hoặc tôi sẽ bị sa thải vì những lỗi lầm của anh ) 

>>>>>>>>>> SO THAT là gì ? Cách dùng SO THAT như thế nào cho đúng ?

2/ Neither 

Bạn biết gì về either và neither trong tiếng Anh
Đâu là sự khác biệt giữa Either và Neither ?

Định nghĩa 

Có thể hiểu Neither” là thể phủ định của “both”, đóng vai trò là tính từ, phó từ, danh từ và liên từ trong câu khẳng định. 

Về ngữ nghĩa, neither và either có nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.  Neither có nghĩa là không cái này cũng không cái kia, không cái nào trong hai, không cái nào, chẳng người nào

Ví dụ:

  A: I don’t like fish (Tôi không thích cá)

  B: Neither do i. (Tôi cũng không)

Cách dùng “neither”

Cách sử dụng neither và either trong tiếng Anh có nhiều nét giống nhau, vì vậy, để tránh nhầm lẫn chúng ta cần nắm chắc từng cấu trúc và biết cách phân biệt được chúng.  

a. Neither được dùng trong văn nói để thể hiện sự đồng tình với của một câu nói phủ định đã được nói trước đó.

Neither + Trợ Động Từ + Chủ Ngữ

Ví dụ:

    A: I don’t want to travel at this time because it is not safety (Tôi không muốn đi du lịch lúc này vì nó không an toàn ) 

    B: Neither do I (Tôi cũng vậy).

b. Neither” đóng vai trò là một từ xác định trước danh từ số ít 

Neither + Danh từ số ít (Không cái nào trong số hai cái )

Ví dụ:

 • Neither dress looks suitable for me (Trong hai cái váy đó không có cái nào hợp với tôi cả ) 

c. Neither đừng trước giời từ of để thể hiện ý nghĩa “Không ai trong số …”  

Neither Of + Danh Từ Số Nhiều Hoặc Đại Từ Tân Ngữ Số Nhiều

 • Khi neither đi cùng với of thì cấu trúc này sẽ đứng trước các từ xác định như: a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số nhiều.
 • Những đại từ số nhiều đó là: you, us và them.

Ví dụ:

 • Neither of my siblings graduated University  (Không một ai trong số anh chị em tôi tốt nghiệp đại học ) 
 • Neither of workers wanted to stay at home for too long. (Không một công nhân nào muốn ở nhà quá lâu )

d. Neither đóng vai trò là liên từ 

Cũng giống như either, neither kết hợp với nor được sử dụng như một từ nối trong câu. “Neither…nor” mang ý nghĩa “không…cũng không…” chỉ sự phủ định cho cả 2 sự vật, người được nhắc tới.

NEITHER + danh từ/đại từ/ động từ  NOR + danh từ/đại từ/động từ

Ví dụ:

 • Neither my husband or I like going out on weekend (Cả chồng tôi và tôi đều không thích ra ngoài vào cuối tuần )

Như vậy, either và neither trong tiếng Anh có khá nhiều điểm gần giống nhau nên việc nhầm lẫn rất dễ xảy ra. Chính vì vậy việc phân định và bám sát vào từng cấu trúc là rất quan trọng. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn.

>>>>>>>>>>> Các cách phân biệt Lots of, A lot of, Few, A few, Little, A little mà nhiều người không biết !!!

 

Bình luận facebook