Phân Biệt IN, ON và AT – Bộ ba giới từ cực kì quan trọng !!! – Bài Tập Kèm Đáp Án Chi Tiết

Phân Biệt IN, ON và AT - Bộ ba giới từ cực kì quan trọng !!!

Không ít bạn đồng ý với mình rằng sử dụng các giới từ trong tiếng Anh đôi khi hơi khó, bởi vì họ chưa phân biệt được cách sử dụng. Chia sẻ ngắn hôm nay giúp các bạn hiểu rõ về ba giới từ phổ biến nhất thường ngày mà hay gây nhầm lẫn: In, On và At, những thành phần có vẻ bé nhỏ nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong câu. Nhưng cách sử dụng thế nào mới đúng, đâu cách phân biệt rõ ràng ba giới từ In, On và At này?

Định nghĩa

In, On và At là 3 giới từ phổ biến nhất trong tất cả các giới từ tiếng Anh và chúng đóng vai trò là thành phần nối trong câu, được dùng để chỉ nơi chốn và thời gian. 

For example: 

 • I always stay at home in nights.
 • At 10 o’clock, she will get there to meet you.
 • In the mornings, I often do the exercies.
 • On Thursday, we are going to the library together.

Tuy nhìn thì đơn giản nhưng dễ gây nhầm lẫn vì cách sử dụng của cả ba giới từ In, On, At đều khá tương đồng. Ta có thể quan sát sơ đồ hình tháp dưới đây để hình dung rõ hơn về sự phân bổ trong cách dùng In, On, At đối với từng trường hợp.

Phân Biệt IN, ON và AT - Bộ ba giới từ cực kì quan trọng !!!
Biểu đồ tháp mô tả chức năng cũng như mức độ sử dụng 3 giới từ IN ON AT

 

 • Ta có thể thấy, đối với giới từ In, thường đi kèm là những từ chỉ địa điểm mang tính chung chung, ở phạm vi rộng như: quốc gia (countries), thế kỉ (centuries), thập kỉ (decades), years (năm), months (tháng), weeks (tuần), neighborhood/areas (khu vực), cities (thành phố),…
 • Phạm vi thu hẹp dần với 2 giới từ còn lại là On và At. Cụ thể, On đứng trước các ngày (days) cụ thể, cuối tuần (weekend), con đường (streets), đại lộ (avenues).
 • At sẽ đứng trước các mốc thời gian mang tính chính xác hơn, hoặc địa điểm cụ thể: giờ trong ngày (hours), địa chỉ chi tiết (address), địa điểm cụ thể (specific locations).

Vậy phạm vi sẽ thu hẹp dần theo đúng cấu trúc hình phễu đối với 3 giới từ In, On, At.

>>>>>>>>>> Các cách phân biệt 4 động từ TELL, SAY, TALKSPEAK dễ gây nhầm lẫn

Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng In, On và At

Phân Biệt IN, ON và AT - Bộ ba giới từ cực kì quan trọng !!!

 

Cách dùng của giới từ At

 

Cách sử dụng

Ví dụ

Ngoại lệ

Địa điểm

Các địa điểm nhỏ và cụ thể như nhà, trường học, số nhà (địa chỉ nhà) cụ thể, ngã rẽ, góc nhỏ,…

At home, at school, at 165 Vo Van Ngan Street, at the corner,…

At the bottom of s.t (phía dưới đáy), at the end of (phía cuối,…)

Thời gian

Các khung thời gian cụ thể, một buổi nhỏ cụ thể như buổi trưa (từ 12h tới 13h), ban đêm (sau 22h)

At 11 o’clock, at noon, at night, 

At được sử dụng trước các dịp đặc biệt mà chỉ kéo dài trong thời gian ngắn (2 – 3 ngày) như: at Christmas, at Easter, at weekend…

At the age of….

Cách dùng giới từ On

Như đã nói ở phần định nghĩa và quan sát sơ đồ hình phễu trên, giới từ được dùng cho phạm vi rộng hơn về thời gian và địa điểm so với giới từ At chính là On, On thuộc tầm trung. Ngoài ra, khi chỉ địa điểm, 2 giới từ In và At (đều cùng mang nghĩa là “ở bên trong, tại đâu” nhưng riêng giới từ On có nghĩa là “bên trên” của cái gì đó.

 

Cách sử dụng

Ví dụ

Ngoại lệ

Địa điểm

Nơi chốn mang tính bề mặt: bề mặt Trái Đất, trên mặt sân, mặt bàn, trên khuôn mặt,…

Đối với địa chỉ chỉ có tên đường mà không kèm số nhà cụ thể.

On the face, on the sea, on Vo Van Ngan Street, on the Earth,…

On the top of s.t (ở trên đỉnh).

Thời gian

Các thứ, các ngày trong tuần và các buổi nửa ngày thì sử dụng giới từ On.

On Wednesday, on July 26th, on Monday afternoon,…

Đi với từ chỉ ngày đặc biệt. E.g: On Tet holiday

Cách dùng giới từ IN

Có phạm vi rộng nhất trong bộ 3 giới từ In, On, At này, giới từ In sẽ đi kèm các từ chỉ địa điểm và thời gian mang tính rộng nhất, chung và phổ quát nhất.

 

Cách sử dụng

Ví dụ

Ngoại lệ

Địa điểm

Vùng miền diện tích lớn như:  lục địa, quốc gia, thế giới, tỉnh thành, huyện, khu dân cư, vùng, miền, địa phương,…thì cần sử dụng giới từ In.

In the world (trên toàn thế giới, on the Earth – nghĩa là trên bề mặt Trái Đất), in Asia, in The United States, in Da Nang City,…

In còn mang nghĩa “ở bên trong”. Ví dụ: in the bag (trong túi xách),,…

Thời gian

Các từ ngữ chỉ quãng thời gian trải dài như thiên niên kỉ, thế kỉ, thập kỉ, năm, tháng, tuần, các buổi lớn trong ngày,…

In 21th century, in 1996, in December, in 3rd week of January, in the morning, in the afternoon, in the evening,…

Cách phân biệt On, In, At trong một số trường hợp đặc biệt

Dù đã phân biệt rõ ràng cách sử dụng các giới từ này ở trên nhưng người học vẫn có thể nhầm lẫn, đặc biệt là trong các trường hợp sau:

a/ Đối với thời gian

Ngày

Buổi trong ngày

Dịp đặc biệt

Ngoại lệ

Dùng giới từ

On

Giới từ IN sẽ đi cùng các buổi lớn trong ngày (buổi sáng, chiều, tối)

Giới từ AT đi cùng các buổi nhỏ, thường chỉ kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ như buổi trưa (noon), buổi khuya (night).

Xét trường hợp “AT Christmas” và “ON Christmas Day” như sau:

 • AT Christmas ám chỉ trong cả dịp nghỉ lễ Giáng sinh trong một vài ngày.
 • ON Christmas Day ám chỉ riêng ngày lễ chính trong dịp Giáng sinh là ngày 24/12 mà thôi.

Tương tự như: At New Year (trong dịp năm mới), In Tet Holiday (trong kì nghỉ Tết), nhưng lại dùng On New Year Eve (trong đêm giao thừa).

Về thời gian cuối tuần, sử dụng In, On, At đều được.

Tuy nhiên, khi dùng AT sẽ không có mạo từ “the”: ON the weekend, IN the weekend, AT weekend,…

b/ Đối với địa điểm

 • Ta chỉ sử dụng On khi chỉ có tên đường phố, nhưng khi có số nhà cụ thể đi kèm với tên đường thì giới từ At sẽ phù hợp để đảm bảo tính chính xác về mặt ngữ pháp.

For example: on Vo Van Ngan Street, At 178/36/4 Nguyen Huu Canh street,…

 • Khi In, On, At đi cùng một địa chỉ cụ thể nhưng sẽ mang ý nghĩa khác nhau: 
 • At sẽ ngầm thông báo xác nhận rằng một người nào đó đang ở đúng địa điểm đó.
 • On thì mang nghĩa là trên bề mặt một sự vật nào đó.
 • In mang nghĩa là bên trong sự vật, nơi chốn đó.

For example: ở trên bờ biển – at the sea, trên bề mặt biển – on the sea, trong lòng biển – in the sea,…

Bài tập vận dụng

Bài 1: Điền các giới từ In, On, At vào chỗ trống:

 1. Hellen arrived …….. 5 pm.
 2. Jack arrived ……… Sunday.
 3. Mr. Brown arrived to New York ………… July.
 4. Taylor arrived to London ……. 2015.
 5. Mark’s birthday is …………. June, but she doesn’t know which date.
 6. She said she had last seen him ………. Friday.
 7. Oval is 60 now. He’ll be retiring from his job ………….. several months.
 8. Sarah isn’t here…….. the moment.
 9. I try to avoid going out ………. Night as I do not like the dark.
 10. It rained very hard …… the night.
 11. My lovely car is being repaired at the garage and itt will be ready ……… five days.
 12. A lot of buses were leaving……….. the same time.
 13. Helen and David always go out for dinner …… their wedding anniversary.
 14. It was short book and essay to read. I read it ………. a day.
 15. There was a long queue of people ……………..the train station.
 16. Jimmy was wearing a silver ring …………… his little finger.
 17. There was a security guard standing ………………… the entrance.
 18. There was no name………… the door.
 19. There are plenty of fashion shop and hotels………… the town centre.
 20. I’ll find the weather forecast ……………. the back page of the magazine.
 21. The headquarters are………….. Ottawa.
 22. I wouldn’t like a job relating to office worker. I couldn’t spend the whole day sitting ……………a chair and enjoy the cool air.
 23. The man the police are looking for has a scar…………. his right cheek.
 24. Have you ever been camping? Have you ever slept …………..a tent?
 25. We went to a concert ………. the National Concert Hall.
 26. There isn’t a shop………………… the village where I live. It’s very small.
 27. Joe wasn’t ………………… the party. I don’t know why he didn’t go.
 28. There were about ten tables ………………… the restaurant, and four tables outside.
 29. I don’t know where my umbrella is. Perhaps I left it ………………… the bus.
 30. What do you want to study ………………… university?
 31. I didn’t feel well when I woke up, so I stayed ………………… bed.
 32. We were ………………… Sarah’s house last night. She invited us to dinner.
 33. It was a very slow train. It stopped………………… every station.
 34. Shall we travel ………………… your car or mine?
 35. We took a taxi and Ben followed ………………… his motorbike.
 36. I’d like to see a movie. What’s on ………………… the cinema this week?
 37. It was really cold ………………… the cinema.
 38. Two people were injured in the accident and are still ………………… hospital.
 39. Our flight was delayed. We had to wait ………………… the airport for three hours.
 40. I didn’t expect you to be ………………… home. I thought you’d be ………………… work.

Bài 2: In or At?

 1. I’m going away …….. the end of the month.
 2. It took Gary a long time to find work. ………………… the end he got a job as a bus driver.
 3. I couldn’t decide what to buy Amy for her birthday. I didn’t buy her anything …………………the end.
 4. I’m going away………………… the end of this week.
 5. We waited ages for a bus. ………………… the end we had to get a taxi.
 6. ………………… the end of the lesson, all the students left the classroom.
 7. We had a few problems at first, but ………………… the end everything was OK.
 8. What did you do …………………the end?
 9. The journey took a very long time, but we got there ………………… the end.
 10. Are you going away ………………… the beginning of August or………………… the end?

Đáp án

Bài 1:

 1. at
 2. on
 3. in
 4. in
 5. in
 6. on
 7. in
 8. at
 9. at
 10. in
 11. in
 12. at
 13. on
 14. in
 15. at 
 16. on
 17. at
 18. on
 19. in
 20. on
 21. in
 22. at
 23. on
 24. in
 25. at
 26. in
 27. at
 28. in
 29. on
 30. at
 31. in
 32. at
 33. at
 34. in
 35. on
 36. at
 37. in
 38. in
 39. at
 40. at/at

Bài 2:

 1. At 
 2. In 
 3. In 
 4. At 
 5. In 
 6. At 
 7. In 
 8. In 
 9. In 
 10. At/ At

 

Để sử dụng đúng 3 giới từ In, On và At, chúng ta không chỉ đơn giản là nắm vững sự khác biệt căn bản trong cách dùng của chúng mà còn cần đặc biệt chú ý tới những cái “bẫy” trong những trường hợp cụ thể nêu trên.

In, On và At là bộ ba giới từ gây bối rối cho không ít học viên học tiếng Anh. Hy vọng kiến thức mình chia sẻ về In, On, At ở trên giúp bạn dễ dàng hơn trong các bài tập liên quan đến giới từ. Sau khi nắm rõ cách sử dụng ba giới từ này thì mình nghĩ rằng không còn khó trong việc học và vận dụng các giới từ khác.

>>>>>>>>> Cách dùng MUCHMANY: Dùng thế nào cho đúng ?

 

 

 

 

 

Bình luận facebook