Quy tắc và cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh [Bài tập+Đáp án]

Quy tắc và cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh [Bài tập+Đáp án]

“Cái vườn của cha tôi” bạn diễn đạt như thế nào? Có cách nào khác ngoài câu diễn đạt “The garden of my father”? “Cái cửa sổ của căn phòng” thì bạn lại diễn đạt như thế nào? “The room’s window” có đúng không? Đó chính là điều mà bạn băn khoăn và bạn nên tìm hiểu ngay về sở hữu cách trong tiếng Anh đi nhé. Cùng Lighter tìm hiểu về loại kiến thức mới này thôi nào

1/ Định nghĩa và nguyên tắc hình thành sở hữu cách trong tiếng Anh?

a/ Định nghĩa Sở hữu cách (Possessive case)

Sở hữu cách trong tiếng Anh là một cách thức thể hiện sở hữu của một người đối với một vật hay một người khác theo một ý nghĩa rộng

Ví dụ: “Vườn của cha tôi” có thể diễn đạt bằng 2 cách:

 • The garden of my father.
 • My father’s garden.

b/ Nguyên tắc hình thành sở hữu cách trong tiếng Anh

 • Đặt danh từ chỉ người có quyền sở hữu liên trên
 • Thêm “’s” vào đằng sau danh từ đó.

Chú ý 1: Đối với những danh từ số nhiều đã có “s” rồi thì chỉ thêm dấu ’, nhưng đối với danh từ riêng có tận cùng bằng s thường vẫn phải thêm ‘s (trừ một vài trường hợp ngoại lệ).

 • The desk of the Pupils 🡪 The Pupil’s desk
 • The poems of Keats 🡪 Keats’s poems.
 • Students 🡪 the students’ exam (Bài kiểm tra của học sinh).
 • Ladies 🡪 ladies’ shoes. (Đôi giày của những quý bà).

Chú ý 2: Theo nguyên tắc cơ bản, Sở hữu cách trong tiếng Anh chỉ áp dụng cho những danh từ chỉ động vật, không áp dụng cho những danh từ chỉ vật dụng.

Ex: The room’s window  🡪 The window of the room.

2/ Người ta sử dụng Sở hữu cách như thế nào?

Quy tắc và cách dùng sở hữu cách trong tiếng Anh [Bài tập+Đáp án]

Tránh sự lặp lại một từ (đặt trước hay đặt sau)

 • I have read some of Shakespeare’s plays but none of Shaw’s (plays). (Tôi đã đọc một số vở kịch của Shakespeare, nhưng không có vở Shaw).
 • Nam’s is the only homework that is never badly done.(Bài tập của Nam là duy nhất và không bao giờ làm tệ).

Nhiều danh từ (cathedral, church, shop, office, home, house) có thể hiểu ngầm sau ‘s được nếu trong câu có ngụ ý đến những nơi đó hoặc ở những nơi đó.

Ex: We had dinner at the house of Comrade Nam

-->  We had dinner at Comrade Nam’s.

Sở hữu cách trong tiếng Anh được dùng cho những danh từ về thời gian và không gian.

 • Today’s lesson. (Bài học của ngày hôm nay).
 • A mile’s distance (Khoảng cách một dặm).

3/ Bài tập

Bài 1: Chuyển cách cụm từ sang dạng sở hữu cách

 1. a hat for woman. 
 2. A name for a baby 
 3. A school for girls
 4. The house of Ben
 5. The window of Mary
 6. The legs of the table

Bài 2: Xác định sở hữu cách hay động từ “tobe”

 1. Let’s go to the Peter’s house
 2. This’s my father
 3. There’s a car in the park
 4. Mary’s house is very nice 
 5. What’s your name?

Bài 3: Dùng sở hữu cách viết lại những câu dưới đây:

 1. I have my hair cut at the shop of the baber.
 2. We had dinner at the house of Comrade Nam.
 3. Van is going to the office of his father.
 4. I stayed at house of my aunt.
 5. He bought his clothes at the shop of the outfit.
 6. The office of his father is in the center of the city.
 7. I saw him at the house of my friend.
 8. I got these cakes at the shop of the pantry-cook.

Đáp án 

Bài 1:

 1. A woman’s hat.
 2. A baby’s name
 3. A girls’ school
 4. Ben’s house
 5. Marry‘s window 
 6. Giữ nguyên không đổi (áp dụng chú ý 2).

Bài 2:

 1. Sở hữu cách
 2. Động từ “to be”
 3. Động từ “to be”
 4. Sở hữu cách
 5. Động từ “to be”

Bài 3:

 1. I have my hair cut at the baber’s
 2. We had dinner at Comrade Nam’s
 3. Van is going to his father’s
 4. I stayed at my aunt’s
 5. He bought his clothes at the outfitter’s.
 6. His father’s office is in the center of the city.
 7. I saw him at my friend’s
 8. I got these cakes at the pantry-cook’s

Chúng tôi đã giới thiệu đến bạn sở hữu cách trong tiếng Anh, những trường hợp sử dụng  cũng như nguyên tắc dùng sở hữu cách trong tiếng Anh. Ngoài ra, để củng cố những kiến thức trên, chúng tôi đã đưa ra cho bạn một số bài tập có lời giải. Bài hãy làm nhiều bài tập hơn nữa để hiểu hơn về loại kiến thức mới này nhé!

>>>>>> (Kiến thức+Bài tập) Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

 

 

Bình luận facebook