Tổng quan về thì quá khứ đơn và bài tập vận dụng – Lighter English

Tổng quan về thì quá khứ đơn và bài tập vận dụng

Các thì trong tiếng Anh là một nội dung quan trọng mà người học tiếng Anh bắt buộc phải nắm vững. Trong hơn 12 thì tiếng Anh cơ bản thì thì Quá khứ đơn là một trong thì căn bản nhất. mà người học không thể bỏ qua. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết dưới đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu, bao gồm định nghĩa, cách sử dụng, dấu hiệu, cấu trúc và bài tập ứng dụng về thì này nhé !

1/ Thì quá khứ đơn là gì ? 

Thì quá khứ đơn là một trong những thì được sử dụng phổ biến. Thì này diễn tả hành động, sự vật, sự việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc vừa mới kết thúc.

Ví dụ:  I went to the zoo with my children yesterday. (Ngày hôm tôi đi sở thú với bọn trẻ)

2/ Cấu trúc Thì quá khứ đơn

Cũng giống như các thì khác trong tiếng Anh, khi phân tích cấu trúc của thì quá khứ đơn, người ta sẽ dựa trên cấu trúc của thì trong các câu, gồm câu khẳng định, phủ định và nghi vấn. Cụ thể như dưới đây : 

Câu khẳng định

Tổng quan về thì quá khứ đơn và bài tập vận dụng

Câu phủ định

Tổng quan về thì quá khứ đơn và bài tập vận dụng

Câu nghi vấn

Tổng quan về thì quá khứ đơn và bài tập vận dụng

Ngoài ra, thì hiện tại đơn cũng là 1 trong những thì cơ bản và thông dụng được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều câu giao tiếp, hãy tìm hiểu ngay TẠI ĐÂY để có thể khám phá thêm về thì hiện tại đơn

Lưu ý khi chia động từ ở thì Quá khứ đơn

Thông thường khi chia động từ ở thì Quá khứ đơn,  ta sẽ  thêm “ed” vào sau động từ đó. Những động từ này gọi là động từ có Quy tắc (Ví du: watch – watched, turn – turned, want – wanted )

Trong phạm vi bài này chúng ta cần điểm qua một vài quy tắc thêm “ed” như dưới đây nhé : 

– Động từ tận cùng là “e” -> ta chỉ cần cộng thêm “d”.

Ví dụ: type – typed, smile – smiled, agree – agreed

– Động từ tận cùng là “y”:

Nếu trước “y” là một trong các nguyên âm (a,e,i,o,u) ta cộng thêm “ed”.

Ví dụ: play – played                        

Nếu trước “y” là phụ âm (còn lại ) ta đổi “y” thành “i + ed”.

Ví dụ: study – studied        

– Động từ có một âm tiết, tận cùng là một phụ âm, trước phụ âm là một nguyên âm,  ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ed” ( Trừ những trường hợp ngoại lệ) 

Ví dụ: stop – stopped, shop – shopped

Bên cạnh đó, có một số động từ khi sử dụng ở thì quá khứ không theo qui tắc thêm “ed”. Những động từ này gọi là động từ bất quy tắc mà chúng ta cần học thuộc và được quy định cụ thể  ở cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc. 

Ví dụ: go – went            get – got         see – saw       buy – bought.

3/ Cách sử dụng của Thì quá khứ đơn 

#1 Thì Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.

Ví dụ : She left her house two hours ago. (Cô ấy rời khỏi nhà cách đây 2 giờ.)

#2 Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ

Ví dụ:  She turned on her computer, read the message on Facebook and answered it. (Cô ấy đã mở máy tính, đọc tin nhắn facebook và trả lời tin nhắn)

#3 Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ

Ví dụWhen I was singing in the bathroom, the thief broke into my house and stole the phone (Khi tôi đang hát trong phòng tắm thì tên trộm đã đột nhập vào nhà và trộm cái điện thoại)

4/ Dấu hiệu nhận biết Thì quá khứ đơn 

Trong các bài tập thì quá khứ đơn về chia thì, để có thể nhận định đúng đó có phải thì quá khứ đơn hay không, bạn chắc chắn phải dựa vào các dấu hiệu nhận biết. 

Thông thường dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn được thể hiện thông qua các trạng từ, trạng ngữ, cụ thể như sau.  

– Các trạng từ :  yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, 

– Các từ thể hiện thời điểm đã qua trong ngày : today, this morning, this afternoon

– Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)

Các dấu hiệu nhận biết được tổng hợp theo bảng dưới đây

Tổng quan về thì quá khứ đơn và bài tập vận dụng

5/ Bài tập ứng dụng Thì quá khứ đơn kèm đáp án 

Một lần nữa giúp bạn hiểu rõ hơn những kiến thức tổng quan, chúng ta cùng điểm qua một số dạng bài tập thì quá khứ đơn dưới đây nhé : 

Bài 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. Loan (get) married last year 
 2. She (visit) Viet Nam 3 years ago.
 3. My computer (be ) broken yesterday.
 4. He (celebrate) his birthday with his co – workers last week.
 5. My sister (buy) a new car for her son last month 

Bài 2: Chọn đáp án đúng (A, B, C hoặc D) để điền vào chỗ trống 

 1. They __________ to work yesterday.
 2. don’t go          B. weren’t go     C. didn’t go         D. not go
 3. My mother  __________ home  last night.
 4. leave                    B. leaves                     C. left                    D. was leave 
 5. What __________ you __________ yesterday?
 6. do – do                  B. did – did                C. do – did                 D. did – do
 7. Where __________ you __________ on last Monday?
 8. do – go                  B. does – go               C. did – go                 D. did – went

Bài 3:  Hoàn thành câu sau đúng dạng thì quá khứ đơn

 1. In 2000/ we/ move/ to another house 
 2. When/ you/ get/ the first kiss?
 3. She/ not/ go/ to the church/ five days ago.
 4. How/ be/ he/ yesterday?
 5. we/ come back home/ and/ have/ dinner/  last night?

ĐÁP ÁN 

Bài 1 : 

 1. Got 
 2. Visited 
 3. Was 
 4. Celebrated 
 5. Bought 

Bài 2 : 

 1. C      2 C 3 D     4 C 

Bài 3 : 

 1. In 2000, we moved to another house 
 2. When did you get the first kiss ?
 3. She didn’t go to the church 5 days ago
 4. How was he yesterday ?
 5. We came back home and had a dinner lately last night 

BẠN CÓ MUỐN NHẬN THÊM NHIỀU TÀI LIỆU VỀ PHỤC VỤ CHO VIỆC HỌC TIẾNG ANH CỦA BẠN ?  HÃY ĐẾN VỚI BỘ TÀI LIỆU TIẾNG ANH GIAO TIẾP DO CHÍNH LIGHTER BIÊN SOẠN GIÚP BẠN HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Như vậy, cùng với những điểm ngữ pháp cơ bản khác trong tiếng Anh, các kiến thức về các thì, trong đó có thì quá khứ đơn là một trong những điểm mà người học không thể bỏ qua. Việc nắm chắc những kiến thức tổng quan và thành thạo với các bài tập thì quá khứ đơn là rất cần thiết. Hy vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận facebook